Ses

Tiyatroda bi duyguyu izleyiciye aktarmak her ne kadar vücut diliyle ilgili gibi gözüksede asıl önemli olan sesin eğitimi ve aktardığı duygudur. Bu nedenle tiyatroyla ilgilenen herkes ilk önce sesini eğitmelidir.

SES EĞİTİMİ

Sesi ısıtır.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, .80,.90,  98, 99,100
1 den 100 e kadar belirli bir ses tonu ile say

Sesin tizliği
MAN, MEN, MİN, MON, MUN, MÜN, MIN, MÖN
Mmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnn
Ağız kapalı burundan ağızdan ağız kapalı burundan
Man sesi çıkarılırken harfler arasında kesinti olmayacak.

Sesi kuvvetlendirir.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1
1 den 5 kadar sesin şiddetini arttırarak say, aynı şekilde azaltarak geriye doğru say.

Sesi kuvvetlendirir.
HAH, HEH, HİH, HOH, HUH, HÜH, HIH, HÖH
Karından başlayıp ağızdan ses maksimum seviyede çıkacak

Sesi kuvvetlendirir.
PAH, PEH, PİH, POH, PUH, PÜH, PİH, PÖH
Karından başlayıp ağızdan ses maksimum seviyede patlar gibi çıkacak

Çalışmalar 1 yıl her gün yapılacak.
MAN, MEN, ..sürekli yapılacak.
Ses çalışması 11.00 ile 22.00 arası yapılabilir.

Toplum karşısında konuşmadan önce çok sıcak veya soğuk içecekler içilmemeli,
Konuşmadan 15 dk. önce kış aylarında ıhlamur içilebilir.


NEFES KONTROLÜ

Doğru nefes diyafram nefesidir.

Nefes alırken önce karın bölgesi şişmeli, sonra ciğerlerin tamamı,
Nefes verirken önce karın bölgesi inmeli, sonra ciğerlerin tamamı inmeli.

EGZERSİZ
Nefes al -göbek- sonra ciğerleri kullan. Sayı arttıkça zorlama oldukça nefes açılır.
1 den 5 e sayarak nefesi ver.
Sonra 10, 20 ye 30 u zorla 50 de bitir.
Her gün artır.
Her defasında 1 den başla

AĞIZ DUDAK TKurşun kalem çalışması:
Dil gerilmesi:
VURGULAMA
TONLAMA
BEDEN DİLİ
KENDİN GİBİ OL                        

 

•SES EĞİTİMİ
 Sesin ısıtılması
Sesin tizliği
Sesin kuvvetlendirilmesi
Nefes kontrolü
Ağız dudak tembelliği
Vurgulama
Tonlama

Beden Dili

İletişim nedir?
Etkili iletişim teknikleri nelerdir?
Ortak alan-bireysel alan-ortak vizyon?
Kaliteli zaman?
Yanlış iletişim yöntemleri ve aşma yolları?
Başarılı iletişimin gerekliliği?
Etkili iletişimde anlama ve anlaşma ve algılama farkı-
Kişisel imaj
Beden dili nedir?
Olumlu ve olumsuz etki yaratacak beden dili özellikleri?
Etkili dinleme ve soru sorma becerileri
İletişimde kullanılan dilin önemi 
Rapport (aynalama)
Temelde neden iletişim kurarız?
Ekip içi etkin iletişim

Diksiyon

Temel diksiyon kuralları
Hitabet Sanatı 
İkna Edici İletişim
Hitabette İlk Adım
Hitabette Yapılması Gerekenler
Hitabette İncelikler
Diksiyon teknik bilgileri
Dinleme ve Anlama
Anlatım, 
Ussal ve Duygusal Anlatım
Duygusal Anlatım Örnekleri
Mimikler Yüz İfadeleri
Doğrudan Göz İlişkisi
Konuşma Nedir 
Genel Konuşma Kuralları
Konuşmanın Unsurları
Toplum Önünde Konuşma Konuşma Türleri, 
Asalak Sesler
Tesirli Konuşmanın Hazırlık Aşamaları
Bir Konuyu Sunarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sesi İyi Kullanabilmek
Etkili Sunuş – Başarılı Sunum
Konuşurken Yapılması ve Yapılmaması Gereken Hususlar
Etkili İletişim
Etkili İletişimin 9 Kuralı

Şan

Şan Eğitiminin İçeriği

* Diksiyon Eğitimi

* Ses Egzersizleri

* Diyafram Çalışmaları

* Tonlama ve Vurgu

* Sesi Etkili Kullanabilmek İçin Gerekli Çalışmalar

* Fonetik Çalışmaları

* Nefes Egzersizleri

* Beden Egzersizleri

Doğaçlama

1) Genel bir temadan yola çıkılarak yapılan serbest doğaçlama
2)  Bir sinopsisten (kurgusal izlekten) yola çıkılarak yapılan doğaçlama
3) Geriye dönüş tekniği kullanılarak yapılan doğaçlama
4)  Zincirleme doğaçlama ve olasılıkçı doğaçlama tekniği
5)  Salt başı ve sonu bilinen bir fotoğrafın ara öyküsünü çıkarma ve doğaçlama
6)  Bir öyküden yola çıkılarak yapılan doğaçlama
7)  Bir şiirden yola çıkılarak yapılan doğaçlama
8)  Bir masaldan yola çıkılarak yapılan doğaçlama
9)  Bir anıdan veya bireysel tanıklıktan yola çıkılarak yapılan doğaçlama
10)  Bir müzikten yola çıkılarak yapılan doğaçlama
11)  Bir gazete haberi veya reklâmdan yola çıkılarak yapılan doğaçlama

Tiyatro Dili

Tiyatroda oyuncuların doğru iletişim ve teknikleri kullanma becerilerinin geliştirilmesi, Drama, Vodvil v.b tiyatro türlerinde dilin kullanımının öğrtilmesi

Oyunculuk Teknikleri

1.Shakespeare Tekniği: En zor uygulanan oyunculuk tekniği olan Shakespeare tekniğinde kişinin başka bir dil öğrenmesi ve monolog yapması önerilir. Farklı dilden bir oyunu hissederek oynamaya çalışması oyunculuk yeteneğini sınayacak ve kendine güvenini artıracaktır. Bir aynanın önünde duruş, nefes ve tepki çalışmaları yaparak bilmediğiniz bir dilde duyguyu hissetmeye çalışın. 2.Yöntemsel Oyunculuk: Yansıtılan karakterin yaşam tarzını, alışkanlıklarını edinerek role girme tekniğidir. Kahramanın güdüleri, eylemlerini anlamak ve nasıl hissettiğini çözmek için empati kurmak esastır. 3.Stanislavski Tekniği: Burada karakteri analiz etmek ve gerçekte ne yapılacağını, davranışın doğru bir yansıma olup olmadığı sorgulanır. Oyuncu adayı karakterin sorununa çözüm bulmaya çalışır. 4.Brecht Tekniği: Brecht’te jest büyük önem taşımaktadır. Hikaye ve durumdan ziyade kişisel sorunların daha önemli olduğuna inanılır ve abartılı bir oyunculuk sergilenir. Bu üslup tiyatroda yaygın olarak kullanılır. 5.Artaud Tekniği: Bilinçaltı, kötü anılar ve güçlü duygular bu tekniğin esasları. Oyunculuk hikaye karakterinin geçmişine göre şekillenir. 6.Meisner Tekniği: Aktör ve aktrisler etki ve tepki üzerine oynamaya odaklanır. Beden dili okumak ve karşılıklı duygu analizi yapmak esastır.

Toplu Oyunculuk

Ekibe uyum, Uyumlama teknikleri, Müzikal, toplu oyunculuğun ilkelerinin öğretilmesi

Tiyatro Tarihi ve Kuramları

Tiyatronun tarihi, Türk tiyatrosunun gelişimi,tiyatro akımlarının öğrenilmesi, Kuramların öğrenilmesi

Dans

Vucudun ısıtılması, bedenin kullanılması, bale tango temel hareketlerinin öğretilmesi

Sahne Arkası

HER TİYATRO KURSU ALAN ÖĞRENCİNİN MAKYAJ, IŞIK SES SAHNE ARKASI VE YÖNETMEN GÖREVLERİ KONUSUNDADA BİLGİLENDİRİLMELERİ SAĞLANIR

Please reload

Tiyatro Atölyesi